بارگذاری...
0
دانش آموز پسر تحت حمایت
0
معلم و مربی
0
دانش آموز دختر تحت حمایت
0
مجموعه های در حال همکاری
  • فارغ التحصیل رشته مدیریت ، موسس کانون دانش پژوهان نخبه ، مدیر سابق دبیرستان امام صادق ، مدیر برنامه و بودجه بنیاد علوی
  • فارغ التحصیل عمران دانشگاه تهران ، مدرس مدارس برتر تهران ، مشاور مدارس برتر تهران ، موسس هدایت فراگیر استعداد برتر و روش های نوین استعداد یابی
  • فارغ التحصیل رشته برق دانشگاه امیرکبیر ، دبیر مدارس تیزهوشان و علامه حلی 2 و 9 ، رشد و شهید بهشتی
  • مشاور و طراح پلتفرم های رشد سازمانی و نقشه راه رشد فردی ، مدیریت استعداد و ارتقاء مهارت های نرم
  • مدرس مدارس ماندگار و البرز ، مولف کتاب شیمی جامع نموداری ، تدریس در موسسات قلم چی و گزینه دو
  • فارغ التحصیل رشته عمران ، مدرس دورس شاخه ریاضی در مدارس برتر تهران
  •