وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
۵۰۰ هزار تومان

عایدی حاصل از تمامی دوره ها و خدمات سایت کانون های امام رضا علیه السلام برای کارهای خیر در اختیار گروه جهادی می باشد تا در امور خیریه ای ایشان هزینه گردد.

ضمنا این خدمات و دوره ها برای اعضای شبکه تربیت نخبگان امام رضا علیه السلام رایگان می باشد.