۱ سبد خرید

آشنایی با فنون مشاوره

آشنایی با فنون مشاوره
۳
معرفی دوره
دیدگاه‌ها ۰
نوع دوره
ویژه مربیان
مدت دوره
200 دقیقه
تعداد جلسات
2 جلسه
آشنایی با فنون مشاوره
۴۰ هزار تومان