آشنایی با فنون مشاوره

معرفی دوره رویکردهای متفاوت روان‌شناسی و تأثیر آن در نسخه‌های تجویزی مشاوره مدیریت جلسات مشاوره و راهکارهای مدیریت جریان مشاوره انواع روش‌های مشاوره جلسات دوره مشاهده محتوا کمی توضیح کوتاه در این قسمت خصوصی

آشنایی با فنون مشاوره
۴

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
ویژه مربیان
مدت دوره
200 دقیقه
تعداد جلسات
2 جلسه