۱ سبد خرید

شیوه‌های تقویت مسئولیت‌پذیری( تربیت کرامت‌‌محور)

شیوه‌های تقویت مسئولیت‌پذیری( تربیت کرامت‌‌محور)
۶
معرفی دوره
دیدگاه‌ها ۰
نوع دوره
ویژه مربیان
مدت دوره
77 دقیقه
تعداد جلسات
1 جلسه
شیوه‌های تقویت مسئولیت‌پذیری( تربیت کرامت‌‌محور)
۳۰ هزار تومان