آشنایی با تحولات دوران نوجوانی دختران

معرفی دوره اهم تغییرات و ویژگی‌های جسمانی و روحی دوران بلوغ دختران و نحوه مواجهه با آنها محتوای دوره مشاهده محتوا خصوصی

آشنایی با تحولات دوران نوجوانی دختران
۷

معرفی دوره

محتوای دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
ویژه مربیان
مدت دوره
87 دقیقه
تعداد جلسات
1 جلسه