دوره تربیت مربی نخبگانی میزان

معرفی دوره این دوره شامل سرفصل های زیر می باشد. ۱- نخبگان و تمدن ساز،    ۲- مفهوم و اهداف تربیت،    ۳- تشکیلات نخبه‌پرور، چیستی و چگونگی،    ۴- ضرورت و چگونگی آموزش و مهارت‌آموزی مربیان،    ۵- ویژگی‌ها و نیازهای نوجوان،    ۶- گام‌ها و تدابیر مقدماتی تربیت نوجوانان،    ۷- آشنایی با […]

۳۰۰ هزار تومان
دوره تربیت مربی نخبگانی میزان
۱۰

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید