بسته کتاب نخبگان و تمدن سازی ویژه مجموعه‌ها

برای شرکت در مسابقه نخبگان و تمدن سازی(بخش گروهی ویژه مجموعه‌ها)،‌ لازم است هر مجموعه ۳ نسخه از کتاب نخبگان و تمدن سازیِ دارای کد شرکت در مسابقه تهیه نماید. هزینه سه نسخه کتاب به همراه ارسال به تمام نقاط کشور ۳۱۰هزار تومان

۳۱۰ هزار تومان
بسته کتاب نخبگان و تمدن سازی ویژه مجموعه‌ها

معرفی دوره

سوالات متداول
دیدگاه‌ها ۳۵
ارسال دیدگاه جدید