غریزه جنسی هویت‌ساز، راهبردها و قواعد و رویکردهای تربیت جنسی

معرفی دوره نظام اقتصادی مبتنی بر نیازهای جنسی نظام تأمین جنسی ابعاد انسان و نقش‌آفرینی نیازهای جنسی در نسبت با آن ابعاد کنش‌های فردی و نقش آن در شکل‌گیری هویت جنسی انگیزاننده کنش‌های فردی رویکردها و راهبردهای تربیت جنسی جلسات دوره مشاهده محتوا کمی توضیح کوتاه در این قسمت خصوصی

غریزه جنسی هویت‌ساز، راهبردها و قواعد و رویکردهای تربیت جنسی
۱۱

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
ویژه مربیان
مدت دوره
400 دقیقه
تعداد جلسات
5 جلسه