ضرورت تربیت و نقش مربی و ویژگی مربی مطلوب

معرفی دوره نقش شناخت‌ها و علایق در شکل‌گیری رفتار انسان زمینه‌سازی انتخب صحیح زمینه‌سازی ایجاد نظام فکری و نقشه زندگی نقش مربی در تربیت اشاره به برخی روش‌های تربیتی جلسات دوره مشاهده محتوا خصوصی

ضرورت تربیت و نقش مربی و ویژگی مربی مطلوب
۸

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
ویژه مربیان
مدت دوره
170 دقیقه
تعداد جلسات
2 جلسه