۱ سبد خرید

ضرورت تربیت و نقش مربی و ویژگی مربی مطلوب

ضرورت تربیت و نقش مربی و ویژگی مربی مطلوب
۵
معرفی دوره
دیدگاه‌ها ۰
نوع دوره
ویژه مربیان
مدت دوره
170 دقیقه
تعداد جلسات
2 جلسه
ضرورت تربیت و نقش مربی و ویژگی مربی مطلوب
۴۰ هزار تومان