نقش الگو در تربیت کودک

معرفی دوره الگوی غربی در مقابل الگوی ایرانی اسلامی اهمیت روش الگویی در تربیت چگونگی الگوسازی برای مخاطب نقش آزادی در تربیت قصه گویی جلسات دوره مشاهده محتوا خصوصی

نقش الگو در تربیت کودک
۱۲

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
ویژه مربیان
مدت دوره
140 دقیقه
تعداد جلسات
2 جلسه