تربیت جنسی، ضرورت، مسائل و راهکارها

معرفی دوره جلسه اول: نشانه‌های بحران‌ جنسی+ آسیب‌های عدم مدیریت مسائل جنسی+ نقش استرس و نگرانی در آسیب‌های جنسی+ نقش خانواده و اطرافیان در مدیریت جنسی+ نقش رسانه‌ها و بازی‌های رایانه‌ای در تربیت جنسی جلسه دوم: مقدمات تربیت جنسی در خانواده+ نقش حاکمیت در تربیت جنسی+ نحوه مواجهه با پرسش‌های جنسی فرزندان توسط والدین+راه‌های مقابله […]

تربیت جنسی، ضرورت، مسائل و راهکارها
۴

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
ویژه مربیان
مدت دوره
180 دقیقه
تعداد جلسات
3 جلسه