ارتباط والدین با نوجوان

معرفی دوره مهارت ارتباط صمیمی والدین با نوجوان جلسات دوره مشاهده محتوا خصوصی

ارتباط والدین با نوجوان
۲

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
ویژه مربیان
مدت دوره
180 دقیقه
تعداد جلسات
3 جلسه