مدیریت عواطف و احساسات دوره نوجوانی

معرفی دوره رشد و تغییرات مغزی در نوجوانان تغییرات احساسات و اهمیت فرایند خودکنترلی در نوجوانان تشخیص طبیعی و غیر طبیعی بودن احساسات عاطفی نوجوانان و ملاحظات مرتبط با وابستگی عاطفی مریض جلسات دوره مشاهده محتوا خصوصی

مدیریت عواطف و احساسات دوره نوجوانی
۹

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
ویژه مربیان
مدت دوره
180 دقیقه
تعداد جلسات
2 جلسه