نگاهی به سلامت جسمانی و روانی بلوغ دختران

معرفی دوره تغییرات دوران بلوغ ملاحظات جسمانی و روانی و شناختی نوجوان مراقبت‌های دوران بلوغ شامل تغذیه و بهداشت فردی و فعالیت فیزیکی جلسات دوره مشاهده محتوا خصوصی

نگاهی به سلامت جسمانی و روانی بلوغ دختران
۵

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
ویژه مربیان
مدت دوره
160 دقیقه
تعداد جلسات
3 جلسه